Finalistak / Finalistas

Laguntzarekin:

Apoyados por :

Unknown-5

Claret Larraona ikastetxea, Iruñea, Nafarroa

Colegio Claret Larraona, Pamplona, Navarra

Politikaren laguntzan!

¡En ayuda de la política!                

DBH 4. mailako ikasleek argi ikusi zuten politikarekiko dagoen konfiantza eza, kritika eta gaitzustea. Horren ondorioz Nafarroan politikan lan egiten duten pertsonekin batu egin ziren eta hainbat ekintza egin ziren horregatik, hala nola ekitaldi publiko bat zeinetan ikasleek eta politikariak parte hartzen duten, publikoari zuzendua, Nafarroako parlamentuan.

El alumnado de 4oE.S.O,  tomó clara conciencia de la situación de desafección, desconfianza y crítica de la ciudadanía hacia la clase política. Confrontaron esa realidad con la de las personas que se dedican a la política navarra. Tras esa vivencia se realizaron varias acciones siendo la central un acto público en el Parlamento de Navarra con participación del alumnado y políticos y representación de distintas instituciones.

Proiektu osoa hemen ikus dezakezu:

Puedes consultar el proyecto completo aquí:

politica

Sierra de Yeguas BHI, Sierra de Yeguas, Andaluzia

IES Sierra de Yeguas, Sierra de Yeguas, Andalucía

Eskola batek beste eskola bat eraikitzen du

Una escuela construye otra escuela

Sierra de Yesguaseko BHIa ikasketa zerbitzu komunitate bat da. Etika arloan agertutako ideia baten ondorioz, modu kooperatiboan lan egin da dirua batu ahal izateko, horrela Indian eskola bat eraiki ahal izateko (Vicente Ferrer fundazioarekin batera). Ikastetxeko ikasleek modu aktiboan parte hartu dute hainbat ekintza antolatuz eta horrela ideia hori errealitate bihurtuz. Eskola Vanavolu herrian eraikiko da, Andhra Pradesh eremuan.

La comunidad educativa del IES Sierra de Yeguas es una Comunidad de Aprendizaje.  A raíz de una idea surgida en clase de Valores Éticos, ha trabajado de forma cooperativa para lograr recaudar fondos y poder construir una escuela en la India en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. El alumnado del centro ha participado de forma activa en todo el proceso realizando multitud de actividades y haciendo posible que el sueño se cumpliese. La escuela será construida en el municipio de Vanavolu en la región de Andhra Pradesh.

Amparo Sanz BHI, Albacete, Gaztela eta Mantxa

IES Amparo Sanz, Albacete, Castilla La Mancha

Etorkizuna birpopulatu Albaceteko lurretan

Repoblando el futuro en las tierras de Albacete

Batxilergoko lehenengo mailako ikaslek Espainiako eta bereziki Albaceteko arazo handi batetik hasi dira lanean: landatar despopulatzea. Bertan egindako lanak hainbat proposamen egitera eramaten ditu ikasketa zerbitzu proiektu bat egiteko. Bertatik, liburu bat sortu da: etorkizuna birpopulatu Albaceteko lurretan.

El alumnado de 1º de Bachillerato parte de un problema real que afecta  a la mayor parte de España y a nuestra provincia de Albacete: la despoblación rural. El trabajo de campo  les lleva a formular múltiples propuestas de repoblación dentro de un proyecto de aprendizaje servicio. El resultado se ha plasmado en un libro: Repoblando el futuro en las tierras de Albacete.

 

Escola Ramon i Cajal, Josep Comas i Solà BHI, Escola de Formació de Persones Adultes de Trinitat Vella, Rambla Prim BHI, Bartzelona, Katalunia

Escola Ramon i Cajal, IES Josep Comas i Solà, Escola de Formació de Persones Adultes de Trinitat Vella, IES Rambla Prim, Barcelona, Catalunya

AFEX- Aprenem Famílies en Xarxa

Ingurugiro ezberdinetako lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleak batu egin dira haien inguruko komunikazio eta integrazio zailtasunak lantzeko, bereziki haien auzoko pertsona heldu atzerritarren ingurukoak. Dibertsitate kulturalaren inguruan ikasi zuten, eta horren ondorioz haien artean ekintzak egin zituzten, estereotipoak eta halakoak albo batera utziz eta horrela haien arteko harremanak hobetuz.

Alumnado de contextos culturales diversos de Ciclo Superior de Primaria y ESO , estudiaron las dificultades de comunicación e integración de las personas adultas inmigradas de sus familias y del barrio. Aprendieron sobre la diversidad cultural de su barrio. Adultos y adolescentes se empoderaron e interactuaron positivamente, superando estereotipos y prejuicios, crecieron las expectativas educativas de ambos, mejoró la relación escuela-familia y se contribuyó a la cohesión social.

Associació Educativa Ítaca, L’Hospitalet de Llobregat, Catalunya

Viatjant per la realitat

Hau bakoitzak bere istorioan oinarritutako dokumentala dugu, pertsonak haien auzoan diren bezalakoak aurkeztuz, eta haien herrialdeak, ametsak eta ilusioak zergatik utzi zituzten arrazoiak azaltzeko egindakoa. Gehienbat, haien bizimoduarekin eta ezaugarriekin lotutako estereotipoak suntsitzeko egin da ere.

Un curtmetratge basat en la seva pròpia història a través del qual, mostrar-se al barri tal i com són, les raons que els han portat a deixar els seus països d’origen, els seus somnis, les seves il·lusions, les seves dificultats diàries i sobretot trencar amb els estereotips que solen atribuir-se a aquest col·lectiu en relació a el seu mode de vida, els seus objectius i les seves qualitats com a persones.

Pax institutu tekniko profesionala, Balentzia, Balentziako komunitatea

Instituto Técnico Profesional Pax, Valencia, Comunitat Valenciana

Osasuna guztiontzako da

La salud es para todos

Aho-hortzetako garbitasun eta dietetika goi mailako zikloetako ikasleek hainbat ikasketa zerbitzu proiektu eraman dituzte aurrera, ‘osasuna guztiontzako da’ esatearen inguruan. Proiektu hauek planifikatu, diseinatu eta egin dituzte entitateen osasun beharrizanen arabera.

El alumnado ciclos de grado superior de 2o de Higiene Bucodental y 2o de Dietética, desde el módulo de Educación para la Salud, han desarrollado distintos proyectos de aprendizaje-servicio bajo el lema “ La Salud es para Todos”. Han planificado, diseñado y ejecutado distintos proyectos educativos en función de las necesidades de salud de las entidades con las que hemos trabajado.

Proiektu osoa hemen ikus dezakezu:

Puedes consultar el proyecto completo aquí:

salud para todos

 

Escola Solc Nou, Bartzelona, Katalunia

Escola Solc Nou, Barcelona, Catalunya

Makonen lagunak

Amigos y amigas de Mokom

Hemen aurkeztu duten proiektua nazioarteko kooperazioan oinarritzen da, Ginea Ekuatorialeko La Milagrosa eskolarekin lankidetzan. Ikasleek hezkuntza proposamenak egiten dituzte, La Milagrosako egoera hobetzeko helburuarekin eta aldi berean dirua batzen dute ekintza solidarioen bitartez.

La propuesta que se presenta es un proyecto de cooperación internacional que se realiza en red con la escuela La Milagrosa de Mokom en Guinea Ecuatorial. El alumnado elabora propuestas educativas concretas que mejoren o faciliten la realidad educativa de la escuela La Milagrosa y recauda fondos a través de actividades solidarias junto con el resto del centro educativo y el entorno más próximo.

CPEIP Virgen del Soto, Caparroso, Navarra

Mundua mugitzen duten emakumeak

Mujeres que mueven el mundo

Lehen hezkuntzako ikasleek, bigarren eta hirugarren hiru-hilabeteetan, testu liburu bat aurkeztu dute ‘historia, historia diren emakumeekin’ deiturikoa. Bigarren partea, ‘bide-erakusleak gara’ izenpean, emakumeek haien herrietan eduki dituzten paperak aztertzean oinarritzen da. Horregatik, Caparrosoko ‘bide-erakusle’ hauei omenaldi bat egiten diete, haiek egindako lana jakin dadin. Ekintzaren amaiera udaletxean izango da, herriko kaleetako bat ‘berdintasuna’ deitzeko eskaerarekin.

El alumnado de 6o de primaria durante el 2o y 3o trimestre, publican un libro de texto interactivo “La Historia, conmujeres que son historia” La segunda aportación, “Somos pioneras”, surge de la curiosidad por conocer el papel que las mujeres han tenido en su localidad. Por ello deciden homenajear a todas estas pioneras de Caparroso para que el pueblo conozca el trabajo llevado a cabo. El acto homenaje finalizará con una petición oficial al Ayuntamiento para dedicar una calle de Caparroso a “La igualdad”.

Proiektu osoa hemen ikus dezakezu:

Puedes consultar el proyecto completo Aquí:

mujeres