2018KO IKASKETA ZERBITZU SARIAK / PREMIOS APRENDIZAJE SERVICIO 2018

2018KO IKASKETA ZERBITZU SARIAK

LORTU DUTEN PROIEKTUAK

 

Ikasketa zerbitzua komunitatearentzako lan bat eginez ikastean datza.

Gizartearen beharrizanak ikusi ondoren, neska-mutilek komunitatearekiko ekintza bat hasten dute haien ezagutzak, konpetentziak, jarrerak eta gaitasunak aplikatu ahal izateko eta hauek hobetzeko ongizatea lortzeko helburuarekin.

PREMIOS APRENDIZAJE SERVICIO 2018

PROYECTOS PREMIADOS

 

El aprendizaje-servicio (ApS) es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad.

Frente a una necesidad social, los chicos y chicas emprenden una acción de servicio a la comunidad que les ayuda a aplicar y consolidar aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien común.