Osasuna eta ingurumena saria, DKV Segurosek emana:

Premio Salud y medio ambiente, otorgado por DKV Seguros: 

IES Rosario de Acuña (Gijón) – Bienvivir en un barrio más sostenible

Bigarren Hezkuntzako ikasleek auzoko berdegune edo espazio publikoak erabilera jasangarriago eta osasungarriago batera aldatzen dituzte, bizilagunak inplikatuz. Horretarako, abian jarri dituzte hiri-baratzeak, txabolak eta hegaztientzako janlekuak, irakurketa-puntuak eta boock-crossing guneak, zentzumenen estimulaziorako guneak.
Alumnado de Secundaria transforma los espacios verdes o públicos del barrio hacia un uso más sostenible y saludable, implicando a los vecinos y vecinas. Para ello, ponen en marcha la instalación de huertos urbanos, casetas y comederos para aves, un punto de lectura y boock-crossing, un espacio de estimulación sensorial.