Inklusio saria / Premio Inclusión

Laguntzarekin:

Apoyado por 

Unknown-1

Arguineguin BHI, Mogán, Kanariar uharteak

IES Arguineguín, Mogán, Canarias

Estimulazio kognitiboa eta nagusien konpainia

Estimulación Cognitiva y acompañamiento a mayores

Batxilergoko ikasleek, beste maila batzuetako ikasleekin batera, materialak eta hainbat ekintza antolatzen dituzte estimulazio kognitiboaren inguruan (eskulanak, plastika lanak, musika, dantza…) pertsona nagusientzako. Hau autonomia pertsonala sustatzeko egiten da, eta Moganeko udaletxearekin eta Gurutze Gorriarekin lankidetzan ari dira hori lortzeko.

Alumnado de Bachillerato, sumando alumnado de otros niveles,prepara materiales y desarrolla múltiples actividadesde estimulación cognitiva (lúdicas, plásticas, manualidades, música, danza…) para personas mayores y con diversidad funcional del Centro para la Autonomía Personal,colaborando también con el Ayuntamiento de Mogán y la Cruz Roja.

Proiektu osoa hemen ikus dezakezu:

Puedes consultar el proyecto completo aquí:

estimulacion