Genero berdintasunaren saria/ Premio Igualdad de género

Laguntzarekin:

Apoyado por

Miguel de Cervantes EP (13 hezkuntza zentroko sarea), Gijon, Asturias

CP Miguel de Cervantes (13 centros educativos en red), Gijón, Asturias

Beste begirada batzuk

Otras Miradas

Lehen eta bigarren hezkuntzako gazteek hainbat ekintza egiten dituzte gizartea genero berdintasunaren inguruan sentsibilizatzeko: denuntzia eginez, defendituz, erreibindikatuz, ezagutza partekatuz, dirua batuz eta pertsona kaltetuak lagunduz. Hau egiteko hurrengo erakundeekin lankidetzan ari dira: auzokoen elkartea, komertzianteen elkartea, emakumeen elkartea, Conseyu de Moceda, Les Comadres tertulia feminista, Mar de Niebla, emakumeen fundazioa, ‘Ayuda en Acción, APFA eta CTIC.

Niños, niñas de Primaria y adolescentes de Secundaria llevan a cabo diversas acciones para sensibilizar a la población entorno a la desigualdad de género: denunciando, defendiendo, reivindicando, compartiendo saberes, captando fondos y ayudando a personas vulnerables,  en alianza con múltiples entidades: Asociación de Vecinos y Vecinas, Unión de Comerciantes, Consejo de Mujeres, Conseyu de Mocedá, Tertulia Feminista Les Comadres, Mar de Niebla, Fundación Mujeres, Ayuda en Acción, APFA, CTIC. entre otras.