Ikasketa eta zerbitzu solidarioa: gizarteratzeko estrategia

3. GIDA

IKASKUNTZA – ZERBITZU SOLIDARIOA (IkZ) pedagogia-eredu bat da, edukiak, trebetasunak eta balioak modu praktikoan garatzen laguntzen duena, gizartea eraldatzeko ekimenen bidez hartutako konpromisoaren bidez.

Inklusio-prozesuak bultzatzeko eta autoestimua suspertzeko eskaintzen dituen abantailei esker, metodologia egokia da baztertze-prozesuak leheneratu eta prebenitzeko. Horrela, tradizioz gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzeak jaso dituzten pertsonak proposamen horien hartzaile pasibo izatetik gizarte-aldaketako eragile izatera pasatzen ziren.

Beste pertsona batzuei zuzendutako ekintza solidarioen planifikazio eta gauzatzearen protagonista izango lirateke, haiek gizarteratzeko ezinbesteko gaitasunetan trebatuz, beren balio sentimendua indartuz eta gizarteko gainerakoei ohiko estereotipoen ordezko irudi bat eskainiz.

Gida deskargatzeko, egin KBIL lotura honetan

3.Gida

Aprendizaje y servicio solidario: una estrategia para la inclusión social 

GUÍA 3

El APRENDIZAJE- SERVICIO SOLIDARIO (ApS) es un modelo pedagógico que facilita el desarrollo de contenidos, destrezas y valores de una manera práctica, a través del compromiso con iniciativas de transformación social. 

Las ventajas que ofrece para favorecer procesos de inclusión y estimular la autoestima hace que se configure como una metodología adecuada para revertir y prevenir procesos de exclusión. De este modo personas tradicionalmente receptoras de intervenciones socioeducativas dejarían de ser destinatarias pasivas de estas propuestas, para convertirse en agentes de cambio social. 

Serían protagonistas de la planificación y realización de acciones solidarias dirigidas a otras personas, capacitándose en destrezas imprescindibles para su inclusión social, reforzando su sentimiento de valía y ofreciendo al resto de la sociedad una imagen alternativa a los estereotipos habituales. 

Para descargarte la Guía haz KLIC en este enlace

Guía 3