ZERBIKAS, REDAPSeko parte hartzailea, Errioxako formakuntza profesionalen ekitaldian / ZERBIKAS, miembro de REDAPS, en la Jornada sobre Formación Profesional de La Rioja

7db1b525-9504-40d1-8722-c48c04fc2ee1


“Errioxarako nahi dugun hezkuntza” ekitaldiaren ondorioz, formakuntza profesionalaren arloan, mahai inguru bat egin zen Jose Maria de Moyaren zuzendaritzapean, Siena taldearen zuzendari orokorra izanda, “Ikasketa zerbitzuaren esperientziak formakuntza profesionalean” izenpean. Bertan Cloty Lopezek, Rafael Mendiak, Andoni Ciriacok, Berta de Pablok, Maria Jesus Sanchezek eta Susana Mateosek hartu zuten parte.

Iraun zuen denboran zehar, parte hartzaileek haien ikasketa zerbitzu esperientziak partekatu zituzten, eta hauen onuren inguruan hausnartu zuten ikasleetaz pentsatzean. Hauek izan duten aldaketa pertsonal eta taldekoak aztertu eta azaldu zituzten prozesu honetan zehar.

Ikasketa zerbitzuak sortzen duen konpromezu sozialaren inguruan ere hitz egin zen, eta baita garapen pertsonalak duen efektuaren inguruan, honek gizarte demokratikoan, inklusioan eta gizarte kohesioan duen efektuaren  inguruan. Hezkuntza metodo hau baliogarria da bai formakuntza profesionalerako eta bai formakuntza ziklo medio eta goi mailakoentzako.Con motivo de  la II Edición “La Educación que queremos para La Rioja”  en la Jornada dedicada a la Formación Profesional tuvo lugar una mesa redonda moderada por José Maria de Moya, Director General del Grupo Siena, con el título “Experiencias de Aprendizaje Servicio en Formación Profesional” en la que participaron Cloty López, Rafael Mendia, Andoni Ciriaco, Berta de Pablo, Maria Jesús Sanchez y Susana Mateos .

A lo largo del tiempo disponible los participantes expusieron experiencias de Aprendizaje Servicio así como reflexionaron sobre los beneficios que dicha propuesta educativa había tenido para el alumnado y para el alumnado en concreto y los cambios personales y grupales que en este proceso se habían experimentado.

Se reflexionó el valor del Aprendizaje Servicio para dar cauce al trabajo de la Competencias Transversales , los procesos a seguir para implantar un proyecto de Aprendizaje-Servicio y las posibilidades que ofrece la Formación Profesional para el desarrollo de Proyectos de Aprendizaje Servicio.

19113cc9-2e1e-4e2d-958f-e3d8dc6f1943También se profundizó sobre cómo el Aprendizaje-Servicio fomenta el compromiso social, así como el desarrollo personal, el ejercicio del a ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida como marcan los objetivos de la Formación Profesional la normativa vigente.

Esta posibilidad educativa es válida tanto para la Formación Profesional Basica como para los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.