ZERBIKAS GIDAK /GUÍAS ZERBIKAS

HEZKUNTZA TALDEENTZAKO TRESNAK, IKASKUNTZA-ZERBITZU PROIEKTUAK INPLEMENTATZEKO. 

ZERBIKAS fundaziotik hezitzaileei laguntzeko helburua proposatu zen, gida-sorta bat eginez Ikuskuntza-Zerbitzu proiektuak ulertzen eta gauzatzen laguntzeko.

Gure gida guztiek ezaugarri hauek dituzte:

LABURRAK: ez da denbora asko behar irakurtzeko.

PRAKTIKOAK: Hainbat egoeratan IkZ proiektuak abian jartzeko tresnak eskaintzen dira

ERAKUSGARRIAK: Gida guztiek erraz erreplika daitezkeen proiektuen benetako adibideak dituzte.

DOAKOAK: Ez da dirurik eskatzen. Gure gida guztiak erakunde publikoek finantzatzen dituzte (batez ere Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak).

DESKARGATZEKO ERRAZTASUNA: Zuzenean jaits ditzakezu, bitarteko urratsik edo mekanismo konplexurik gabe.

ZERBIKAS buletin honetan orain arte argitaratu diren gidaliburu guztiak aurkezten ditugu.

Espero dugu erabilgarria izatea. 

HERRAMIENTAS DESTINADAS A LOS EQUIPOS EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO

Desde su fundación ZERBIKAS se propuso el objetivo de acompañar a los educadores y educadoras a través de la elaboración de una serie de Guías que les ayuden a comprender y poner en práctica proyectos de Aprendizaje-Servicio.

Todas nuestras Guías tienen las características de ser:

BREVES: No es necesario un gran esfuerzo de tiempo para su lectura.

PRACTICAS: Se ofrecen herramientas para poner en marcha proyectos de ApS en distintas situaciones

ILUSTRATIVAS: Todas las guías incluyen ejemplos reales de proyectos que son fácilmente replicables y acomodables a las distintas realidades desde donde se leen.

GRATUITAS: No  se pide ninguna aportación económica. Todas nuestras guías están financiadas por instituciones públicas (Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia, principalmente)

FACILES DE DESCARGAR: Puedes bajártelas directamente sin necesidad de ningún paso intermedio o mecanismo complicado.

En este boletín ZERBIKAS o presentamos todas las Guías que hasta el momento se han Publicado.

Esperamos que os sea de utilidad.