ZERBIKAS en el Programa SARTU GAZTEA de SARTU-ALAVA

ZERBIKAS ‘SARTU-ARABA’REN SARTU GAZTEA PROGRAMAN

Sartu Gaztea Araba es un programa para jóvenes menores de 30 años que han finalizado estudios superiores relacionados con lo social, sin previa o escasa experiencia laboral, con interés en el ámbito de la inclusión social y que estén dentro del Sistema de Garantía Juvenil1.

Se trata de realizar prácticas remuneradas durante 6 meses en los centros de trabajo de Sartu Alava para la mejora de competencias y asesoramiento laboral personalizado.

SARTU GAZTEA ARABA programa goi mailako ikasketak amaitu dituzten 30 urte beheragoko gazteentzat zuzendua dago. Ikasketa hauek eremu sozialarekin lotura eduki behar dute, eta ea esperientziarik ez izateaz gain, inklusio sozialean interesa eduki behar dute, baita Gazte Garantia Sistemaren barne egon ere.

Hau ‘Sartu Araba’ren lan zentroetan 6 hilabeteko ordaindutako praktikak egitean datza, konpetentziak eta aholkularitza laborala hobetzeko helburuarekin.

El programa consta de  una Parte formativa que pretende profundizar  en conocimiento de la metodología de intervención relacionada con la actividad a desarrollar en la práctica junto con una formación continua durante todo el programa

En la Parte de Prácticas se realizan trabajos vinculados/acordados con los programas en los que actuar, se promueve la experimentación laboral apoyada como un “Banco de pruebas” para el acercamiento al empleo.

En la parte teórica el pasado 8 de febrero  intervino ZERBIKAS Fundazioa, a través de su presidenta Aitziber Mugarra y el responsable de formación Rafa Mendia,  presentando las posibilidades inclusivas del Aprendizaje Servicio, como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio altruista a la comunidad.

Programa honek bi zati ditu: lehenengoz, ikasketa alde bat du, zeinetan egingo den ekintzaren inguruko metodologia erakutsiko da. Eta gero, formakuntza jarrai bat programa osoa egiten den bitartean.

Praktiken eremuan ekintza egingo den programekin adostutako lanak egingo dira, zeinaren bitartez esperimentazio laborala sustatuko den “proba banku” bat bezala, lan eremura jendea hurbiltzeko.

Otsailaren 8ko zati teorikoan ZERBIKAS fundazioak parte hartu zuen bere lehendakari den Aitziber Mugarraren eta formakuntza arduraduna den Rafa Mendiaren bitartez. Hauek Ikasketa Zerbitzuaren aukera inklusiboak aurkeztu zituzten, adibidez hezkuntza proposamen bat, zeinek ikasketa prozesuak eta komunitatearekiko zerbitzuak konbinatzen dituen.