«JOLAS ETA EKIN»-EK HAIEN IKASKETA ZERBITZU PROIEKTUAK AURKEZTEN DITUZTE / «JOLAS ETA EKIN» PRESENTA SUS PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO

Ikasketa-Zerbitzua (I+Z) arrakasta handia izaten ari da aurrera eramaten animatzen diren ikastetxeen artean, batez ere, ikasle eta irakasleengan izaten dituen emaitza onak direla eta. Jolas eta Ekinen aspaldi sinisten dugu metodologia honetan eta urtero proiektu asko sustatzen eta gidatzen ditugu.  Horregatik, metodologia hau zabaltzeko eta hezkuntza komunitateari eta gizarte eragileei ideiak emateko, atal berri bat ireki dugu gure webgunean ikastetxeetan aurrera eramaten ditugun proiektuekin. Atala pixkanaka pixkanaka proiektu berriekin ornituko dugu.

Bisitatu eta animatu I+Z proiektu bat aurrera eramaten!! Ikasleei boterea pasa, agian ez dute Mundua eraldatuko baina haien erlazioak eta inguru hurbila bai.

** I+Z PROIEKTUAK // JOLAS ETA EKIN.ORG **

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) está teniendo un gran éxito entre los centros educativos que se animan a llevarlo adelante dado los buenos resultados educativos entre el alumnado y un alto grado de satisfacción por parte del profesorado. En Jolas eta Ekin hace tiemp que creemos en esta metodología y anualmente son muchos los proyectos que impulsamos y guiamos. Por todo esto y con el objetivo de difundir esta metodología y dar ideas a los diferentes agentes sociales y educativos, hemos creado un apartado en nuestra web con algunos de los proyectos que llevamos adelante en nuestros centros educativos. Este apartado lo iremos alimentando con nuevos proyectos cada cierto tiempo.

Visitalo y animate a realizar un proyecto de AySS!! Pasemos el poder al alumnado, a lo mejor no cambian el Mundo pero seguro que mejoran sus relaciones y su entorno cercano.

** PROYECTOS AySS // JOLAS ETA EKIN **