Irakurketaren sustapena saria, Edebé argitaletxeak emana:

Premio Fomento de la lectura, otorgado por Editorial Edebé: 

Colegio María Auxiliadora (Béjar, Salamanca) – Libros Viajeros 

Lehen Hezkuntzako ikasleek, DBHko ikasleekin lankidetzan, zurezko etxetxoak eraikitzen dituzte liburuak trukatzeko espazio fisiko eta irisgarri gisa, bai ikastetxean, bai udalerriko espazio publikoetan. Horrela, pertsonek liburu bat har dezaten, irakur dezaten eta, gero, beste batekin itzul dezaten edo truka dezaten sustatzen dute, ordutegi-mugarik edo itzultze-eperik gabe. 
Alumnado de Primaria, en colaboración con alumnado de ESO, construye casitas de madera como espacios físicos y accesibles para el intercambio de libros, tanto en el centro educativo como en diferentes espacios públicos del municipio, fomentando que las personas tomen un libro, lo lean y luego lo devuelvan o intercambien por otro, sin limitaciones de horario o plazos de devolución.