IKASKETA+ZERBITZUA. GURASOENTZAKO GIDA

9. Gida

Familian aita edo ama edo hezitzailea izateak inplikazio handia dakar neska eta mutilen hezkuntzan. Ez gaude ados familian hezi eta eskolan irakasten dela esaten duten pertsonekin. Familian hezi eta irakasten da eta eskolan ere hezi eta irakasten da, bistan denez. Prozesu horretan pertsona guztiek parte hartzen dugu, eta zeregin hezitzaileari dagokigu.

Gida honen bidez, gurasoei eta hezitzaileei lagundu nahi diegu familia-eremuan eta egoitza-etxeetan, honako hauek uler ditzaten:

• Zer da Ikaskuntza-Zerbitzua?

• Zer eta nola jardun dezakegu gure seme-alabek Ikaskuntza-Zerbitzu proiektu batean parte hartzen dutenean.

Zer den Ikaskuntza-Zerbitzua ulertzea da ekimen hori ikastetxean baloratzeko oinarria.

Halaber, proiektu horiei familiaren esparruan laguntzeko, gure seme-alabek laguntza eta onarpena izan dezaten eta proiektu horietan duten inplikazioa baloratzen dugula senti dezaten.

Proiektu berean curriculum-ikasketak eta komunitatearentzako zerbitzua konbinatzen dituen hezkuntza-proposamena da Ikaskuntza-Zerbitzua. Beraz, hezkuntza-ekintza garatzen den komunitatearen parte garen herritar guztiei eragiten die.

Hala, komunitatea hezkuntza-espazio bihurtzen da, eta, aldi berean, gure neska-mutilen ekintza konprometitu eta solidarioaz baliatzen da.

Gida deskargatzeko, egin KBIL lotura honetan

9. GIDA

APRENDIZAJE-SERVICIO. GUÍA PARA FAMILIAS 

Guía 9

Ser padre o madre o personal educador en el ámbito familiar, comporta tener una implicación intensa en la educación de las chicas y chicos. No estaríamos de acuerdo con aquellas personas que plantean que en la familia se educa y en la escuela se enseña. En la familia se educa y también se enseña y en la escuela se enseña y también se educa, como es obvio. En este proceso estamos implicadas todas las personas y nos concierne la tarea educadora. 

Con esta Guía queremos apoyar a madres, padres y personas educadoras en el ámbito familiar y en los hogares residenciales, a comprender: 

• Qué es el Aprendizaje-Servicio.
• Qué y cómo podemos actuar cuando nuestras hijas e hijos participan en un proyecto de Aprendizaje-Servicio. 

Comprender qué es el Aprendizaje-Servicio es la base para valorar esta iniciativa en el centro escolar.
También para apoyar estos proyectos en el ámbito de la familia, para que nuestras hijas e hijos encuentren apoyo y reconocimiento y sientan que valoramos su implicación en estos proyectos. 

El Aprendizaje-Servicio es una propuesta educativa que combina en un mismo proyecto aprendizajes curriculares y el servicio a la comunidad para transformarla. Por lo tanto, nos afecta a toda la ciudadanía que somos parte de la comunidad donde se desarrolla la acción educativa. 

De esta forma la comunidad se convierte en espacio educativo al mismo tiempo que se beneficia de la acción comprometida y solidaria de nuestros chicos y chicas. 

Para descargarte la Guía haz KLIC en este enlace

Guía 9