Ikasketa eta zerbitzu solidarioa: ikasketako proiektu integratua

5. GIDA

Zerbikas gida berri honek IKASKUNTZA-ZERBITZU proiektuetara hurbiltzen gaitu “Ikaskuntza Proiektu Integratuak” bezala. Gaurko begi pedagogikoekin begiratzen badugu, ikaskuntza-egoera bat izan daitekeela esan dezakegu.

IkZ hezkuntza-eredu bat da, eta zentzua hartzen du bere parteen integraziotik abiatuta: Ikaskuntzak berariazko hezkuntza-asmoa du, ezagutzak, trebetasunak, jarrerak eta balioak eskuratzeari lotua; Zerbitzu Solidarioak protagonisten arteko harremanak mobilizatzen ditu komunitateari zerbitzu bat emateko, eta, hala, ikaskuntza herritar aktiboaren jarduerarekin lotzen du.

Ikaskuntzak eta komunitatearentzako zerbitzua biltzen dituen proiektu-metodologia baten bidez, IkZak ekintza-prozesuak garatzea proposatzen du, ikuspegi integratu batetik, balioak eraiki eta finkatu ahal izateko, hezkuntza prozesuan dauden haur eta gazteen artean ezagutza- eta elkartasun-sareak ezarriz. 

Ikuspegi integratu horretatik, pertsonek bizitzako eskakizunei eta erronkei behar bezala aurre egiteko trebetasunak edo trebetasunak ikastea sustatzen du, prosozialitatea, munduari begiratzea eta beren oinarrizko beharrekiko elkartasuna sustatzen ditu, pertsonen arteko konfiantzako esperientziak errazten ditu, elkarte-gaitasuna garatzen du, kontzientzia medikoa eta etikaren balioak sustatzen ditu, eta gazteen gizarte-ekimena sustatzen du.

IkZan parte hartzen duten pertsonak dira gizarte-ekimeneko garapenean benetako protagonistak, beren proiektu solidarioa planifikatzen, antolatzen, garatzen eta ebaluatzen baitute, hezitzaileek lagunduta.

Gida deskargatzeko, egin KLIC lotura honetan

5. Gida

Aprendizaje y servicio solidario: un Proyecto integrado de aprendizaje

Guía 5

Esta nueva Guía Zerbikas nos acerca a los Proyectos de APRENDIZAJE- SERVICIO como “Proyectos Integrados de Aprendizaje”. Si lo miramos con los ojos pedagógicos de hoy podríamos decir que es una posible situación de aprendizaje.

El ApS es un modelo educativo que adquiere sentido a partirde la integración de sus componentes: el Aprendizajetiene una intencionalidad educativa explícita, vinculada a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores; el Servicio Solidario moviliza el interés de sus protagonistas hacia un servicio a la comunidad vinculando así el aprendizaje al ejercicio de la ciudadanía activa.

Mediante una metodología de proyectos, donde se aúnan los aprendizajes y el servicio a la comunidad, el ApS propone desarrollar procesos de acción-reflexión desde una perspectiva integrada, que permitan construir y consolidar valores, estableciendo redes de conocimiento y solidaridad entre la infancia y juventud en proceso educativo y distintos actores de la sociedad. 

Desde esta visión integrada, promueve el aprendizaje de habilidades o destrezas que facilitan a las personas enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida, promueve la prosocialidad, la mirada al mundo y la solidaridad con sus necesidades fundamentales, facilita experiencias de confianza interpersonal, desarrolla la capacidad asociativa, fomenta la conciencia cívica y los valores de la ética, estimulando el emprendimiento social juvenil. 

En el ApS, las personas participantes son las auténticas protagonistas en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento social, en tanto que planifican, organizan, desarrollan y evalúan su propio proyecto solidario acompañados por sus educadores y educadoras. 

Para descargarte la Guía haz KLIC en este enlace

Guía 5