Garapenerako kooperazioaren saria/Premio Cooperación al Desarrollo

Laguntzarekin;

Apoyado por :

LOGO EDUCO

Santiago Uno etxe-eskola, Salamanka, Gaztela eta Leon

Casa Escuela Santiago Uno, Salamanca, Castilla y León

Eskolak betetzen

Llenando Escuelas

Hainbat mailatako eta ikasketa eremuetako ikasleak batu egin dira Marokoko hegoaldera joateko, bertako gizartea ahalduntzeko, haien ezagutzak transmitituz: ostalaritza, eraikitzea, lorezaintza, soldadura, lehen sorospena, integratze soziala, ekintza fisikoa… eskola bat berriztatuz eta bertan botikin bat ezarriz.

Estudiantes de distintos niveles y áreas de Formación Profesional se desplazan al Sur de Marruecos para empoderar a la población local, aplicando sus conocimientos adquiridos: hostelería, fabricación, jardinería, soldadura, primeros auxilios, integración social, animación sociocultural, actividades deportivas… rehabilitando un recinto escolar e instaurando y abasteciendo un dispensario médico.