EUSKAL IKASKETA ZERBITZU SAREAREN ALABAKO “NODO”-AREN TOPAKETA / Encuentro del «nodo» de Alava de la Red Vasca de Aprendizaje Servicio

Pasaden Abenduaren 4an, Euskal Ikasketa Zerbitzu Sareko Alabako “Nodo”aren topaketa egin zen. Alabako hainbat hezkuntza zentrotako 17 pertsonak hartu zuten parte, ikasketa zerbitzu ekintzetan barneratuta daudenak. Ikasketa Zerbitzuaren inguruko esperientziak partekatzeko helburua izan zuen honek.

Dinamika aktibo eta interesgarri baten bitartez hainbat proiektuen inguruko esperientziak partekatu ziren, aurreko kurtsoetan egikaritutakoak.

Jolas eta Ekin eta Euskal Ikasketa Zerbitzu Sareak antolatutako topaketa honetan, Aitziber Mugarrak, Zerbikaseko zuzendaria eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea denak, Euskal Sarea aurkeztu zuen. Horrez gain, “Ikasketa Zerbitzu proiektu arrakastatsu bat lortzeko aholkuen” inguruan hitz egin zuen ere.

Topaketak eduki zuen interesaren ondorioz, hurrengoa antolatu da: ekaineko lehenengo hamabostaldian goiz baten antolatuko da, Alabako 3 edo 4 esperientzia azaltzeko. Bertan, umeak eta gazteak egongo dira haien bizipena azaltzeko eta geroko solasaldian.

Euskadiko Ikasketa Zerbitzu Sarea gero eta gehiago antolatzen ari da, eta gaur egun Euskadiko hiru probintziek topaketak antolatzen dituzte ikasketa zerbitzu esperientziak partekatu ahal izateko hezitzaileen artean, eta laster ikasleak ere batuko dira. Sare honen parte izan nahi baduzu, ZERBIKASekin kontaktuan jarri posta elektroniko honen bitartez: info@zerbikas.es

 

 

El pasado 4 de Diciembre tuvo lugar el encuentro del nodo de Alava de la Red Vasca de Aprendizaje Servicio. Acudieron 17 personas de distintos centros educativos e iniciativas de ApS en Alava.

En este encuentro se trataba de compartir experiencias de Aprendizaje Servicio entre quienes participaron.Mediante una dinámica activa y muy interesante fueron compartiendo los distintos proyectos que se habían puesto en marcha en cursos anteriores.

En este encuentro convocada por Jolas eta Ekin y la Red Vasca de ApS se presentó a los participantes la Red Vasca por parte de Aitziber Mugarra presidenta de la ZERBIKAS Fundazioa y Profesora de la Universidad de Deusto, que también compartió algunas reflexiones sobre “Criterios de calidad para un proyecto ApS de éxito”

El interés suscitado por este encuentro permitió definir  el próximo encuentro: una mañana en la primera quincena de junio para presentar 3 ó 4 experiencias alavesas, con exposición también de los jóvenes y niños y niñas participantes, e intercambio/diálogo posterior

La RED VASCA DE APRENDIZAJE SERVICIO/ EUSKADIKO IKASKETA ZERBITZU SAREA avanza en su consolidación siendo ya los tres territorios de la Comunidad Autónoma que activan sus encuentros y sus espacios de compartir experiencias por parte del profesorado y ampliándose en un futuro al mismo alumnado practicante de ApS.Si quieres vincularte a esta red ponte en contacto con ZERBIKAS a través del correo electrónico : info@zerbikas.es