Ekin I+Zri!. Ikasi eta zerbitzatzeari buruzko gida praktikoa gazteentzat

Z.G.

Proiektu bat izatea helburu bat lortzea da, eta hori lortzeko ekintzak abiaraztea. Ezinezkoa da proiekturik gabe bizitzea, hau da, eguneroko bizitzari zentzua ematen dioten ideia edo ilusiorik gabe.

Pertsonek erronkak eta ahaleginak behar ditugu hazteko eta aurrera egiteko, eta proiektuek horretarako aukerak ematen dizkigute. Proiektuak izateak bereizten gaitu animalietatik! Ez da nahikoa ideiak edo asmo onak izatea; ekintzara pasatzeko ahalegina egin behar da.

Proiektuek gauza positibo asko ekartzen dizkiete gazte taldeei:

• Taldea interesgarriagoa egiten dute, erronkak eta aukerak ematen baitizkigu.

• Hauek garatzean, gauza berri asko ikasten ditugu.

• Gure nortasuna eraikitzen laguntzen digute, eguneroko arazo txikiak erlatibizatzen, geure buruaz haratago begirarazten gaituztelako.

• Ondo sentiarazten gaituzte, gogobetetzeko arrazoiak ematen dizkigute.

Ikaskuntza-Zerbitzu proiektua ilusionagarria da gazte askorentzat eta gazte talde ahttps://www.zerbikas.eus/wp-content/uploads/2016/01/Guia_APS_euskera.pdfktiboentzat.

Gida deskargatzeko, egin KLIC lotura honetan

Gida

¡PRACTICA APS! GUÍA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE SERVICIO PARA JÓVENES

S/N

Tener un proyecto es perseguir una meta y poner en marcha acciones encaminadas a conseguirla. No es posible vivir sin proyectos, esto es, sin ideas ni ilusiones que den sentido al día a día. 

Las personas necesitamos retos y esfuerzos para crecer y avanzar, y los proyectos nos proporcionan las oportunidades de hacerlo. ¡Tener proyectos nos diferencia de los animales! No basta con tener bue- nas ideas o buenas intenciones, es preciso hacer el esfuerzo de pasar a la acción. 

Los proyectos aportan muchas cosas positivas a los grupos de jóvenes: 

• Hacen al grupo más interesante, porque nos proporciona retos y oportunidades. 

• Desarrollándolos, aprendemos muchas cosas nue- vas. 

• Nos ayudan construir nuestra personalidad, a relativizar los pequeños problemas diarios, porque nos hacen mirar más allá de nosotros mismos. 

• Nos hacen sentir bien, nos dan motivos de satisfacción. 

El Aprendizaje-Servicio es un proyecto ilusionante para muchas personas jóvenes y para grupos de jóvenes activos.

Para descargarte la Guía haz KLIC en este enlace

Guía